понедељак, 20. фебруар 2017.

четвртак, 16. фебруар 2017.

IN MEMORIAM - Милорад Опсеница


Проф. др Милорад Опсеница
Управитељ Фондације Крајишки културно инсторијски центар
Пуковник